Rundspørge blandt SMVer om digitalisering.

Der tales meget om at væksten er tilbage, men i det store og hele er der for lidt eller ingen vækst i danske SMVer, og de er ikke rigtigt kommet i gang med den digitalisering, som kunne hjælpe dem til vækst, og til at undgå at blive disrupted.

SMExO vil formidle praktiske metoder til vækst og digitalisering til SMV-ejere og -ledere, gennem effektiv, resultatorienteret e-læring.  Vi er i gang med en rundspørge blandt SMV-ejere og -ledere, for at lære deres synspunkter og holdninger til vækst, digitalisering og disruption bedre at kende. Du må meget gerne bidrage ved at bruge 1-2 minutter på deltage: [LINK]

Her er resultaterne fra dem, der allerede har svaret. Vi har suppleret med resultater fra lignende analyser.

VÆKST

              

Svarene viser, at en meget stor del af respondenterne (85%) satser på, at deres virksomhed vokser. 70% mener dermed vækst på bundlinien, medens ¼ fokuserer på omsætningsvækst.:

Hos ¾ ligger vækstambitionen på 10% p.a.:

Det bekræfter vor erfaring med SMVer. Man arbejder meget med bundlinievækst gennem intern effektivisering og skridtvis produktforbedring. Selvom man ofte har en ganske lille markedsandel (lokalt, regionalt og globalt), satser man mindre på toplinievækst gennem f.eks. lokal/regional/global kundeakkvisition, udvikling af nye produkter, serviceydelser og forretningsmodeller, etablering af eksterne partnerskaber etc.

Den meget begrænsede omsætningsvækst – hidtidig og forventet – fremgår også af en meget større analyse, nemlig BDOs  SMV Barometer 2017 fra juni 2017, som bygger på data fra knapt 20.000 regnskaber samt mere end 2.000 spørgeskemabesvarelser:

                

I 2015 var den gennemsnitlige omsætningsvækst kun 1%, og i 2016 5½%. I 2017 forventede de fleste ingen vækst, eller en stigning på under 10%:

DIGITALISERING

         

Det er en positiv overraskelse, at mere end 70% af dem, der har svaret indtil nu mener, at ”digitalisering” står for en gennemgribende ændring af hele deres virksomhed. Det er også positivt, at 2/3 mener, at det er en central opgave for bestyrelse og direktion:

Revisionsfirmaet BDOs SMV Barometer viser, at ca. 2/3 af SMV’erne forsøger at øge konkurrencekraften gennem digitalisering, men kun lidt under halvdelen øger deres investeringer i digitalisering og automatisering. En tilsvarende andel svarer til gengæld, at de ikke for nuværende foretager investeringer på dette område, og 5% melder om faldende investeringer.

Når så få SMVer er i gang med digitalisering, kan det skyldes, at man savner metoder. Det betyder i givet fald, at der er et stort aktuelt potentiale for SMExOs e-læring.

Som konsulentfirmaet McKinsey skriver i den efterfølgende oversigt: ”You ain´t seen nothing yet”, så er digitaliseringen igang i alle sektorer selvom det er sket i forskellig udstrækning.

DISRUPTION

Det overrasker os derimod ikke, at kun 30% opfatter disruption som en nærværende trussel for deres virksomhed, og at 50% kun mener, at det sker i begrænset omfang:

Risikoen for disruption afhænger af, hvilken branche man befinder sig i. Hele 30% af servicevirksomhederne har oplevet disruption inden for de sidste fem år, og hver tredje forventer at gøre det i løbet af de kommende fem år. Derimod har kun 17% af fremstillings-virksomhederne mødt disruption, og kun hver femte forventer at gøre det i de samme tidsperioder (DI analyse okt. 2015). Disruption har allerede ramt teknologitunge virksomheder og medie-/underholdningsbranchen. Nu mærkes den i detailhandlen, den finansielle sektor, information/kommunikation, samt forsyningsvirksomheder som bredbånd, lys/el/ gas. De næste i rækken er udvinding af fossil energi, efterfulgt af undervisning, sundhed, medicinalvirksomhed, fødevarer, hoteller/restauranter og anden servicevirksomhed, samt fødevarer.

Uanset branche skal man vare sig for at undervurdere den. Det er for sent at reagere, når man først er udsat for den. Det bedste forsvar mod, at din virksomhed disruptes, er selv at bruge ExO-metoder til selv at disrupte den – dvs. at gennemføre en radikal ændring af forretningsmodel.

Man skal også have et bredt udsyn på, hvorfra disruption kan komme. Se blot, hvilken omfattende disruption der følger af den igangværende deling af biler samt (især) introduktion af selvkørende biler:

Hvis du er interesseret i at læse mere om ExO-metoder til vækst og digitalisering af din virksomhed, så er du meget velkommen på www.smexo.dk , hvor du også kan registrere dig og automatisk få tilsendt nyheder om digitale værktøjer til brug i SMV’er.

Vi håber som sagt også, at du vil bruge et par minutter på at udfylde vores rundspørge (LINK)