Regeringens Strategi for Danmarks Digitale Vækst

Nu har regeringen lanceret sin længe ventede plan for brug af digitalisering til at fremme den økonomiske vækst. Planen har 6 indsatsområder, hvoraf de første tre især fokuserer på SMVer:

  1. Digitalt Hub (S. 22-29)
  2. Digitalt løft af SMVer (s. 30-35)
  3. Digitale kompetencer til alle (S. 36-43)
  4. Data som vækstdriver i erhvervslivet
  5. Agil erhvervsrettet regulering
  6. Styrket It-sikkerhed i virksomhederne

Her er nogle punkter, som bekræfter det store behov for vort SMExO e-læringsprojekt:

  • Samlet set vil regeringen iværksætte en række tiltag med udgangspunkt i SMV’ernes behov og udfordringer, og som vil give de SMV’er, der ikke er langt med digitalisering, en række konkrete værktøjer til digital omstilling.
  • Tilskud til privat rådgivning om afklaring af virksomhedens digitale muligheder, udarbejdelse af business cases inden for digital omstilling og effektiv implementering af nyindkøbte digitale løsninger
  • Styrke virksomhedslederes kompetencer via mentorordninger, efteruddannelse, afdækning af kompetencebehov i virksomheden og netværk for virksomhedsledere
  • Derudover afsættes 35 mio. kr. fra den nationale pulje af regionale midler til et landsdækkende kompetenceløft af ledere i SMV’er.

Du kan læse hele planen her: Danmarks digitale vækst