Kære SME-leder,

Kan du hjælpe os ved at deltage i en spørgeskemaundersøgelse, hvor du vil være anonym, og som bare tager dig fem minutter at udfylde? Du skal blot klikke her:

Digital transformation

På forhånd tak!